Svensk Jakt's logotype

Svensk Jakt

Hunting & Shooting · Sweden
4. Bilaga

4. Bilaga

Print (Non-module Based)
Bilagor måste alltid annons­ markeras och ha ett maxformat på 220x287 mm.

Ansvarig utgivare måste alltid godkänna en bilaga.
Skicka därför en läsbar pdf i god tid till lars.oman@svenskjakt.se

Bilageleverans
Bilaga skall levereras senast enl produktionsplan, dock tidigast 10 dagar före angivet datum. Vid lagring av bilagor debiteras pallhyra.
Om bilagor sändes till Sörmlands Grafiska utan att projektledaren har aviserats fråntar vi oss ansvaret för att bilagan kommer med i utsatt utgåva. Det gäller även när bilagan sänds utan märkning.

Leveransadress
Sörmlands Grafiska AB
Ankommande gods Högmossevägen 7, Katrineholm
Direkttelefon 0150-750 14,
Lossning sker måndag–fredag 07.00-15.30
Postadress: Sörmlands Grafiska AB, 641 82 Katrineholm

Följesedel
med angivande av bilagans och beställarens namn, namn och nummer på tidskriften bilagan skall införas i, totalt antal ex samt hur många kolli.
Märkning
Varje kolli märks tydligt på båda gavlarna med bilagans och beställarens namn samt Tidskriftens namn och nummer och antal ex i varje kolli.

Packning
Leverans på Europa- eller SJ-pall. Pallarna skall vara bandade med erfor- derligt antal järnband för säker transport. Bilagan packas i så stora lägg som möjligt utan att skadas. Små lägg (under 25 exemplar) eller förpacka- de bilagor fordrar extra personal. Denna extrakostnad debiteras kunden. När det gäller varuprover kontakta projektledare för instruktioner om packning.

Contacts
    Click the button on products to create an inquiry