Svensk Jakt's logotype

Svensk Jakt

Hunting & Shooting · Sweden
2. Print (Redaktionella sidor)

2. Print (Redaktionella sidor)

Print (Non-module Based)
Svensk Jakt är Sveriges största jakttidning med 210 000 läsare (enligt ORVESTO KONSUMENT HELÅR 2018).

Annonsmaterial
Tryckoptimerade PDF:er skick­as till: annons@sb-media.se Acrobat PDF-inställningar
Tidningens skurna format: 230 x 300 mm (+3mm utfall)
För tillverkning av annonsmaterial debiteras 800 kr/timme.

Contacts
    Click the button on products to create an inquiry