Svensk Jakt's logotype

Svensk Jakt

Hunting & Shooting · Sweden

Jägarna i Sverige

Med en kombination av annonsering i tidningen Svensk Jakt (210 000 läsare enligt ORVESTO KONSUMENT HELÅR 2018) och annons på vår digitala plattform når du merparten av jägarna i Sverige.

Unika besökare webb/vecka ca 90 000
Sidvisningar webb/vecka ca 500 000
KÄLLA: Google Analytics

Interests

Hunting, Jakt, Jägare, Outdoor, Friluftsliv

16-80
Age
79%
Males
21%
Females
Source: Orvesto Konsument

Frekvensskalan: Hur många nummer läser du av dem som ges ut?

Alla Nr
55%
Nästan Alla
12%
3 Nr av 4
6%
Source: Kantar TNS

Könsfördelning

Män
79%
Kvinnor
21%
Source: Kantar TNS

Åldersfördelning

16-29
12%
30-49
31%
50-64
30%
65-80
27%
Source: Kantar TNS

Sysselsättning

Heltidsarbetande
49%
Deltidsarbetande
7%
Egen Företagare
12%
Studerande
5%
Pensionär
28%
Source: Kantar TNS

Tätortsgruppering

Stor-Stockholm
11%
Stor-Göteborg
5%
Stor-Malmö
2%
Övriga kommuner
82%
Source: Kantar TNS
 • Jägarna i Sverige
  • Frekvensskalan: Hur många nummer läser du av dem som ges ut?
  • Könsfördelning
  • Åldersfördelning
  • Sysselsättning
  • Tätortsgruppering
Click the button on products to create an inquiry